Aktier eller fonder?

Att spara pengar är en viktig post i en budget. Det har därför under en mycket lång tid varit viktigt för människor att både spara och att investera pengar. Nu för tiden är det mycket enkelt att göra detta som privatperson. Du kan tryggt och smidigt logga in på internetbankers appar och föra över pengar till en buffert – eller för att köpa fonder och aktier.

I den här artikeln kommer vi att förklara vad en aktie och en fond här, hur du kan investera i dessa och vad som är bra att tänka på. Vi ger dig även några investeringstips!

Här köper du aktier & fonder:

BetterWealth

Total avgift: 0,25-0,93%

100 kr i startbonus vid första insättningen
5 av 5 | Omdöme på Google

Lysa

Total avgift: 0,30-0,41%

20% rabatt på avgiften i 3 månader
4,9 av 5 | Omdöme – Trustpilot

Savr

Total avgift: 0,30-0,41%

20% rabatt på avgiften i 3 månader
4,9 av 5 | Omdöme – Trustpilot

Vad är en aktie?

Vad är en aktie?

När du köper en aktie i ett aktiebolag, exempelvis i Axfood AB (AXFO) eller SBB B, får du en ägarandel i aktiebolaget. Du blir med andra ord delägare i Axfood, SBB eller vilket aktiebolag det nu handlar om.

Samtidigt som du köper in dig i aktiebolaget så får aktiebolaget in pengar genom försäljningen utav aktier. Dessa pengar kan sedan användas till att expandera företaget, anställa mer personal, köpa upp andra verksamheter med mera.

Som minst kan du köpa en aktie.

Investmentbolag

Investeringsbolag eller investmentbolag är precis som namnet antyder ett bolag vars syfte är att äga andelar i flera olika värdepapper. De kan investera i såväl börsnoterade företag som i onoterade företag – de senare finns inte på börsen. De som investerar i onoterade företag brukar även kallas för portföljbolag.

Genom att spara dina pengar i ett investmentbolag får du automatiskt en riskspridning. Ett investmentbolag får nämligen inte äga en för stor andel av ett aktiebolag. De måste också bestå av många värdepapper samt sprida sina risker.

Populära svenska investmentbolag

Det är populärt att spara pengar i investmentbolag. Några av de svenska investeringsbolagen som många svenska sparare äger är:

 • Kinnevik
 • Investor
 • Latour B
 • Bure
 • Creades
 • Industrivärden
 • Svolder B

Substansrabatt och substanspremie

När det handlar om investmentbolag pratar ofta erfarna investerare om att aktien handlas till substansrabatt eller substanspremie. Som nybörjare kan det vara lite svårt att förstå vad detta betyder.

Dessa substansrabatter och premier är beräknade utifrån investmentbolagets substansvärde. Vad är då ett substansvärde? Kort sagt så är det värdet av bolagets totala tillgångar minus eventuella skulder, dividerat på antalet aktier.

Detta värde nämns i exempelvis kvartalsrapporterna från investmentbolaget och är ingenting som du måste beräkna på egen hand. Det går dock att beräkna substansvärdet själv.

Substansrabatten och substanspremien för ett specifikt investmentbolag fastställs därmed med hjälp utav substansvärdet.

Substansrabatt

Precis som ordet låter så handlar du med en slags rabatt när det går att köpa ett investmentbolag till substansrabatt. Det betyder att tillgångarna i investeringsbolaget värderas högre än de samlade aktierna i bolaget.

Om du skulle ha köpt samma aktier själv skulle du alltså ha fått betala ett högre pris än vad du behöver göra när du köper investmentbolagets aktie. Du får alltså en rabatt.

Substanspremie

Substanspremie däremot gör det dyrare att köpa investmentbolagets aktie än att själv köpa aktierna som ingår. Investmentbolagets aktie värderas alltså högre än dess tillgångar.

Ska du då avstå från att köpa ett investmentbolag som handlas med en substanspremie? Detta är förstås helt upp till dig själv, och beror på hur stor substanspremien är. Det är dock inte per automatik dåligt att köpa till premiepris. Att en substanspremie finns kan betyda att investmentbolaget är mycket omtyckt och att det finns förväntningar på en ökad tillväxt.

Courtage

För att handla med aktier behöver du oftast betala en avgift – så kallad courtage. Courtage kan även kallas för kommission och denna avgift dras såväl när du köper som säljer aktier.

Courtaget beräknar banken på hur stort ditt aktieköp, eller aktieförsäljning är. Ju större transaktion desto högre courtage. Ofta anges det hur många procent som du betalar på dina aktieaffärer, men i andra fall anges det i kronor.

En del banker erbjuder gratis courtage om du har ett totalt sparande under en viss summa. Det kan handla om att du har under 50 000 kronor eller under 100 000 kronor hos banken. Ofta kan då courtageavgiften öka ju mer pengar du har sparade hos banken.

I många fall kan det bli dyrare att göra många små affärer när du måste börja betala courtage. Det brukar med andra ord inte löna sig att göra småaffärer för att försöka slippa undan högre courtage. Hur mycket courtage du ska betala för en aktietransaktion uppges innan du godkänner din transaktion.

Vad är en fond?

Vad är en fond?

En fond består utav flera olika värdepapper. Dessa värdepapper kan bland annat vara aktier eller ränteobligationer. En fond som innehåller aktier kan även kallas för aktie fond, och en fond som består utav ränteobligationer kan också kallas för en räntefond.

Det finns också blandfonder – dessa investerar i flera olika typer av värdepapper. Det finns också indexfonder och hedgefonder.

En fond måste innehålla minst 16 olika värdepapper, men många fonder har många fler värdepapper än så.

När du köper en fond köper du en andel i fonden. Det betyder att du får en liten del utav varje värdepapper som ingår i den fonden. Du kan därför köpa exempelvis 2,6 andelar jämfört med en aktie där du bara kan köpa hela aktier.

Indexfond

Kanske har du hört talas om en slags fond som kallas för indexfond? Ett index mäter aktieutvecklingen av ett visst antal aktier under en specifik tidsperiod. Exempelvis så mäter OMX30-indexet de 30 mest omsatta aktierna på börsen Nasdaq Stockholm. Vilka aktier som ska ingå i OMX30 avgörs varje halvår.

En indexfond ska alltså sträva efter att följa ett visst index rörelser. Därför består indexfonden av lika stora andelar av de aktier som utgör indexet. Om aktien Volvo B utgör 5% av OMX30 kommer en indexfond som följer OMX30 bestå av 5% Volvo B-aktier.

Exempel på olika typer av indexfonder:

 • Sverige – indexfonden kan följa OMX30 eller hela Stockholmsbörsens index OMXS
 • Emerging Markets/Tillväxtmarknader – indexfonder som följer tillväxtmarknader, det vill säga länder vars ekonomier har stora tillväxtpotential
 • USA – följer den amerikanska marknaden
 • Asien – följer den asiatiska marknaden
 • Global – följer ett globalt index där flera länder räknas in. Ofta ingår då USA, Frankrike, Japan och Storbritannien

Fondavgifter

Fonder har så kallade fondavgifter. Fondavgiften anges i procent per år, men du betalar en del utav denna varje dag som du äger fonden. Detta gör att om du säljer en fond efter att ha ägt den i ett halvår så betalar du bara förvaltningsavgiften för ett halvår.

Fondavgiften ska täcka kostnader som fonden har. En stor del av kostnaderna går till att betala fondförvaltaren eller fondförvaltarna. Aktivt förvaltade fonder presterar ofta bra, men eftersom de kräver att en person aktivt tar beslut i hur fonden ska bli förvaltad, har de ofta högre förvaltningsavgifter än passivt förvaltade fonder.

Hög eller låg fondavgift

Det kan med andra ord vara befogat att välja en fond med en dyrare fondavgift om den kan prestera bättre. Detta är dock som alltid osäkert, eftersom ingen kan sia om framtiden. Det är därför bra att inte äga fonder med alltför höga fondavgifter då dessa äter upp den avkastning som fonden ger dig.

Fondavgifter upp till 1,5 % brukar anses ligga inom normalintervallet. Är avgiften högre än så är det viktigt att bedöma om fonden är värd att äga.

Fondavgifter kan variera mellan olika banker, särskilt om det är bankens egna fonder. Exempelvis brukar många fondrobotar kunna ge rabatt på fondavgifterna. Indexfonder har ofta lägre förvaltningsavgifter än andra fonder, detta då denna fondtyp är enklare att förvalta.

Utdelningar

En utdelning är en utbetalning utav tillgångar så som kontanter. Det är aktiebolaget som delar ut detta till delägarna, aktieägarna, i aktiebolaget. Utdelningar består ofta utav aktiebolagets vinster, eftersom aktiebolaget inte vill ha ett för stort överskott av pengar i denna kategori.

När du äger en aktie som har en utdelning får du in pengarna på ditt konto. Du kan sedan själv välja vad du vill göra med denna utdelning. De flesta väljer att återinvestera utdelningen i samma aktie, men det är inte ett måste.

När det gäller fonder så får du inte ta del utav utdelningen på samma sätt. Utdelningen hamnar i stället i själva fonden vars värde ökar, vilket gagnar dig. Du kan dock själv inte bestämma över hur utdelningen ska bli hanterad.

Skillnad mellan fonder och aktier

Detta är alltså skillnad på fond och aktie i korta drag:

 • En fond placerar dina pengar i flera olika värdepapper
 • En aktie består ofta utav ett aktiebolag
 • I investmentbolag placeras dina pengar i själva investmentbolaget, inte i dess innehav i olika värdepapper

Såhär kan du spara i aktier eller fonder

För att enkelt komma igång och spara i fonder, investmentbolag, indexfonder eller aktier finns det några saker du bör börja med. Bland annat att hitta en bank som du vill använda dig av. Du kan ofta köpa aktier och fonder hos den bank du är kund hos redan nu. Genom att jämföra olika banker kan du dock ofta finna en som passar dig och ditt sparande ännu bättre.

Hitta en bank

Du kan hitta en bank genom att söka på internet, läsa på och läsa om vad andra tycker och tänker om den specifika banken. Vissa tycker exempelvis att det går utmärkt att spara hos Swedbank och Nordea, medan andra tycker att det finns andra nischade banker som har bättre erbjudanden och bättre upplägg.

Som alltid måste du själv avgöra vad du känner dig bekväm med. Ett tips vi vill ge dig som nybörjare är dock att se efter om banken du tänker använda har en bra och användarvänlig app.

Appar

Det ska trots allt vara enkelt att logga in och kolla hur dina aktier och fonder går. Det ska vara enkelt att hitta information om olika värdepapper och att göra affärer. Är det krångligt eller har appen eller hemsidan en dålig layout riskerar du att inte vara så engagerad i ditt sparande som du borde.

Några nischade banker med bra bankappar som många tycker om är exempelvis Avanza och Nordnet.

Aktie- och fondrobotar

Genom att använda en aktie eller fondrobot kan du göra ditt sparande mer passivt än hos en vanlig bank. En del banker erbjuder dock automatiserade robotar som sätter samman en portfölj åt dig efter att du har besvarat ett antal frågor.

Det finns även rena aktie- och fondrobotar på marknaden som Lysa, OPTI och BetterWealth. Med dessa kan du vara en mer passiv sparare och du kan ofta få vissa rabatter hos dessa robotar. Som alltid gäller det dock att läsa på om hur varje enskild robot fungerar och se över om det är något för dig.

Automatisk överföring

Ett annat sätt att underlätta ditt sparande är att ha en automatisk överföring till dina fonder eller aktier. Detta går inte att ställa in för aktier hos de flesta svenska bankerna i nuläget. Däremot kan du ha en automatisk överföring till ditt investeringssparkonto, från vilket du sedan kan köpa aktier eller andra värdepapper.

Desto enklare är det för nybörjaren att automatisk spara i fonder. Du kan ställa in att det ska föras över exempelvis 200 kronor i en fond ett visst datum varje månad. Detta gör att du får en bra riskspridning, inte glömmer att spara i fonder och att du kan vara lite mer passiv i ditt sparande.

Nybörjartips

Nybörjartips

Det allra viktigaste för att komma igång med att spara i fonder eller aktier är att börja! Många tänker länge på att de vill investera pengar i aktier fonder, men de avstår eftersom de anser sig inte kunna tillräckligt om ämnet.

Förutom att läsa våra nybörjartips här nedan är det bra att börja med ett litet månadssparande. Är du aktiv som sparare kommer du också att engagera dig mer och lära dig mera om börsen. Kom dock alltid ihåg att aldrig köpa aktier eller fonder för pengar som du inte har råd att förlora. Trots allt så vet ingen hur bra, eller dåligt, börsen kommer gå om en vecka eller ett år.

Här nedanför kan du ta del av våra viktigaste nybörjartips!

Riskspridning

Det finns flera sätt att sprida riskerna när du väljer att investera i aktier eller fonder:

 • Köp fler än en aktie eller fond
 • Spara inom flera olika kategorier eller branscher
 • Försök inte att ”tajma marknaden”
 • Spara inte mer än du har råd att förlora
 • Spendera mycket tid på att läsa och lyssna på böcker eller kunniga sparare

Såhär många aktier och fonder behöver du

Exakt hur många aktier eller fonder just du ska investera i beror såklart på flera individuella faktorer. Faktum är dock att de flesta experter rekommenderar minst 10 till 15 aktier till nybörjare. När det gäller fonder kan du ha ett färre antal eftersom de innehåller flera olika värdepapper. Rekommenderat minsta antal fonder är ungefär två till fyra stycken för nybörjare.

Se dock upp med att köpa alltför många aktier och fonder. Du måste trots allt ha tid och lust att engagera dig i hur dina innehav presterar, och vad som händer inom dessa branscher. Du ska också ha råd att spara åtminstone någorlunda regelbundet i alla dina innehav. Har du ett för stort antal innehav kan det med andra ord bli svårt att ha en bra överblick och att ha ett aktivt sparande.

Flera kategorier och branscher

Det är även viktigt att köpa innehav inom olika branscher och kategorier. Om du exempelvis köper 10 aktier, men alla tillhör en eller två branscher, så tar du en hög risk. Detta eftersom alla aktier i samma bransch blir påverkade om hela branschen påverkas. Detta har skett när det blivit brist på halvledare – teknikbranschen blev då drabbad. När coronapandemin tog fart blev resebranschen hårt drabbad och samtidigt fick livsmedelsbranschen ett uppsving när människor plötsligt ville handla online samt behövde äta fler måltider hemma.

Riktar du in dig på att ha aktier inom åtminstone fyra olika branscher kan du sprida dina risker. Medan en bransch, och dessa aktier, går dåligt kan samtidigt en annan bransch, och dessa aktier, prestera bra.

Att ”tajma marknaden”

Du har kanske hört talas om att ”tajma marknaden”. Det betyder att man försöker köpa i ”dippar”, och eventuellt sälja på ”toppar”. Dipparna och topparna beskriver i detta fall en akties graf. Att köpa i en dipp betyder att aktien just då är billig. Begreppet att sälja på en topp betyder att aktien kostar mer att köpa.

Att ”tajma marknaden” kan investerare försöka göra av flera anledningar. Om du ständigt köper i dippar, men aktien fortsätter att prestera bra överlag, kan du få en högre avkastning. Att då tajma såväl dippar som toppar gör att en investerar kan tjäna snabba pengar.

Detta är dock något som inte är rekommenderat att göra som nybörjare. Det är dessutom få erfarna investerare som rekommenderar detta eftersom ingen kan veta vad som händer i framtiden. Det är alltså lätt hänt att du förlorar mer än du vinner på denna strategi.

Månadsspara

Ett bra sätt att sprida riskerna med dessa sorters investeringar är att månadsspara. Du kan månadsspara i fonder. Detta gör att du inte glömmer att investera, men du lockas in heller att försöka tajma marknaden.

Undersökningar har visat att genom att månadsspara kan du som investerare uppnå en bra avkastning, jämfört med om du försöker köpa i dippar.

Läs på

Nästan allt kräver att du läser på eller tränar på det för att du ska kunna bli bra på det. Detsamma gäller aktier och fonder. Du kan lära dig mer genom att bland annat:

 • Böcker
 • E-böcker och poddar
 • Bloggar och sociala medier

Genom att läsa böcker, e-böcker, bloggar och sociala medier kan du ta till dig mycket nyttig information. Du kan också lära dig mer om hur olika personer tänker kring sitt egna sparande. Det finns även poddar som behandlar detta ämne.

Tänk dock på att aldrig lita blint på en informationskälla. Sök gärna mer information själv innan du bestämmer dig för att anamma en investeringsstrategi som du har lärt dig mer om genom sociala medier eller poddar.

Tips på populära aktie- och fond-personligheter

Det finns många som skriver eller poddar om sparande, men några är extra populära och exempel på dessa är:

 • Aktiespararna (podd)
 • Mohammeds väg till miljonen (instagram och podden nedan)
 • Tillsammans mot miljonen (podd)
 • RikaTillsammans (blogg och podd)
 • Feminvest (bl.a. aktieskola och podd)

Se upp med detta

 • Att ta tips från okända personer
 • Ta tips rakt av från sociala medier – se upp för pump & dump
 • Aktieraketer

Tips och råd från okända

Att ta tips från okända personer som kontaktar dig på sociala medier är inte att rekommendera. Det förekommer att personer har kontaktat nybörjarsparare och erbjudit dessa aktier med mera. Det har sedan visat sig vara en bluff, eller att informationen de lämnat om bolaget inte överensstämmer med verkligheten. De har alltså ljugit för att få in mer pengar till bolaget.

Pump and dump

En annan sak som du bör se upp för är att agera på inlägg eller videos på sociala medier. Du kanske läser om en riktigt bra aktie och eftersom det verkar gå så bra för personen som rekommenderar aktien tänker du att du också ska investera i den. Kanske blir du direkt uppmanad i ett inlägg att investera i en viss aktie eftersom den kommer att gå som en raket.

Båda dessa fall kan vara fällor. Så fort många vill köpa en aktie så höjs aktiens pris. Men eftersom detta nya intresse i aktien inte bygger på något reellt, utan bara på inlägg på sociala medier, kommer aktien strax att sjunka i värde. Då har redan personerna som uppmanat dig att köpa aktien sålt medan aktien hade ett högt pris. De köpte förstås aktien när den var mycket billig. De tjänade alltså på att haussa upp intresset för aktien medan du och andra investerare har förlorat pengar på upplägget. Detta kallas för pump and dump och är faktiskt olagligt.

Aktieraketer

En aktieraket är en aktie som är lågt värderad och billig till en början. Aktien har dock potential och kan komma att öka i värde inom en snar framtid. Kanske har bolaget bakom aktien något stort och bra på gång.

Genom att identifiera sådana aktier som är lågt värderade, och att spara pengar i dessa, går det att tjäna mycket pengar när aktiens värde går upp.

Att lyckas med detta kräver dock en hel del erfarenhet. Du ska kunna läsa och tyda information om aktien, kunna ta reda på information om aktiebolaget och dess bransch och samtidigt ha ett visst hum om branschen och vad som pågår i den just nu. Det kräver också en del tur och det är lätt att investera mycket pengar i en aktie man hoppas på ska gå bra.

Risken är dock att aktien inte alls går bra framöver. Kanske floppar den helt, eller så uppstår problem och fördröjningar i aktiebolaget, vilka gör att aktien inte ökar i värde på väldigt många år.

Tips på aktuella fonder och aktier

Just nu finns en del bra aktier och fonder att investera i. Vi lägger som vanligt in brasklappen att du själv måste läsa på om det är ett värdepapper som du vill investera i eller inte. Tänk också på att denna typ av information är sådan som snabbt kan förändras. Gör därför alltid dagsaktuella analyser.

Investeringsvärda aktier just nu:

 • Sandvik
 • Byggmax
 • Xylem
 • Netflix
 • Oatly
 • Inwido

Investeringsvärda fonder just nu:

 • Carnegie Strategifond
 • Atlant Opportunity
 • Spiltan Aktiefond Stabil
 • AMF Aktiefond Europa
 • PLUS Småbolag Sverige Index
 • MS INVF Global Opportunity A

Fördelar och nackdelar med att investera i aktier eller fonder

Det finns fördelar och nackdelar med allting – så även med fonder och aktier. Vilken sparform du tycker bäst om är helt upp till dig själv. De allra flesta som handlar med värdepapper i Sverige har dock en kombination utav de båda. Det finns dock de som enbart har fonder, och de som enbart har aktier. Vilken andel fonder vs aktier som du ska ha beror helt på hur du vill investera och vilka risker du vill ta.

Fördelar med aktier

 • Ger ofta en större avkastning
 • Du kan få avkastning snabbare
 • Med aktier slipper du fondavgifter vilka ofta är dyrare än courtage
 • Ofta blir du tvingad att lära dig mer om börsen genom att handla med aktier
 • Du kan välja vad du vill göra med utdelningar

Nackdelar med aktier

 • Kräver mer tid och engagemang utav dig som investerare
 • Har oftast en högre risk än fonder
 • Tar ofta längre tid att bli bra på att investera i aktier

Fördelar med fonder

 • Ofta lägre risk än aktier
 • Kräver inte lika mycket tid och engagemang
 • Passar ofta nybörjare bättre än aktier
 • Det finns fonder helt utan förvaltningsavgifter
 • Bra riskspridning

Nackdelar med fonder

 • Många fonder slår inte index
 • Långsam värdeutveckling
 • Förvaltningsavgifter som ofta är högre än aktiernas courtage
 • Du kan ej bestämma över aktiebolagens utdelningar

FAQ – vanliga frågor och svar

Vad är bäst fonder eller aktier?

Det finns inget entydigt svar på detta. Båda sparformerna har sina för- och nackdelar. Fonder kan dock passa dig som inte vill vara lika aktiv genom att läsa delårsrapporter och hålla koll på marknaden.

Jag vill investera mina sparade pengar, men jag vill kunna använda dem inom kort. Ska jag välja fonder eller aktier?

Om du har en kort sparhorisont, det vill säga att du vill spara i 1-5 år, är fonder att föredra. Fonder har en lägre risk än aktier. Risken är därmed inte lika stor att du förlorar stora delar av ditt sparkapital i en tillfällig börsdipp.

För vem passar en fondrobot?

En fondrobot passar nästan alla sparare! Såväl nybörjare som erfarna tycker om denna sparform eftersom den är enkel och ofta har både en låg risk samt låga förvaltningsavgifter. De som däremot har mycket erfarenhet och vill detaljstyra sitt sparande kanske bara delvis sparar i en fondrobot, eller helt avstår från denna sparform.